За духовните водачи

02.11.2017 г. 07:50 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Копирах два текста от фейсбук, в които се говори за Бог. Не посочвам източниците, защото няма да вземам отношение по текстовете, искам само да покажа разликата между истински и неистински духовен водач. Първият текст има стотици харесвания и много споделяния, при втория са единични случаи.

„В наше време мнозина от нас работят с прекрасни и силни същества като ангели, архангели и много други повече или по-малко известни висши енергии. Някои работят с Бога. Той е най-голямата сила, най-великият учител, а също и най-близкото ни същество. Той е в центъра на сърцето ни, винаги в единство с всеки от нас, наша същност и живот. Ако можем да надникнем дълбоко в сърдечната си чакра, ще открием, че Той седи там и че Той - това съм аз. Той може да бъде открит, стига само да проявим интерес към Него. Мнозина мислят, че Бог е прекалено абстрактен или далечен, а е точно обратното. Той е най-близкият, Той носи и дава всичко, от което човек може да има нужда. Напразно си мислим, че Бога е недостъпен, пребиваващ в някакво свое място, което е извън нашите възможности и интереси. Бога е най-близкият, най съкровеният и копнеещият за нас. Ние и ангелите и другите висши същества сме сътворени, само Той не е сътворен, защото Той е самият творец. Като знаем, че Той е същността или както Христос е казал: "АЗ съм Пътят, Истината и Животът", как да не го потърсим, как да не се притиснем до Него и да не пожелаем да сме Негови сега и во веки. Ние сме Негови, идваме от Него и ще се върнем в Него. Той е нашият Баща и Майка, и най-близко същество. Той е нашият приятел, любим, нашият утешител. Благодарим ти, Господи, за всичко - за хубавите дни и за лошите, за твоето водачество и учителство, за това, че ни учиш как да обичаме и да сме подобни на Теб. Благодарим ти за това, че ни има! Обичам те от дъното на сърцето си. Аз съм Твой и ти си мой сега и завинаги!”

„Можеш да ускориш своята еволюция с йога. Можеш от ограничено същество да станеш човек, който е изцяло отвъд всякакви граници. Йога не се отнася само до физическото и умственото благополучие, въпреки че лесно могат да се постигнат чрез нея. Йога разчупва ограниченията на това измерение и пренася човек в напълно различна сфера на живот - от физическия свят до друго съществуване, собствено. Това друго измерение е точно тук - то не е някъде другаде, - но е недостижимо за човека, прикован изцяло към физическата си природа. Ако човек е напълно прикован към физическата природа, той се отъждествява с ограничени неща и се чувства неудовлетворен. В резултат започва да натрупва материални блага. Натрупването е в природата на ума. Когато умът е груб, той иска да натрупва материални неща. Когато еволюира малко повече, той иска да натрупва знания. Когато започнат да доминират емоциите ни, умът започва да иска да натрупва хора. Умът е събирач, винаги иска да прибира нещо. Когато човек започне да мисли или да вярва, че е поел по духовната пътека, тогава умът започва да натрупва така наречената духовна мъдрост. Може би започва да събира думите на гуру. Но каквото и да събира, докато не превъзмогне нуждата си да трупа - без значение дали това е храна, предмети, хора, знания или мъдрост, - няма значение какво трупаш, нуждата от натрупване означава, че има недостатъчност. Тази недостатъчност, чувството на неудовлетворение, е навлязло в безграничното ви същество само защото някъде сте се отъждествили с ограничени неща, които не са самите вие. Ако човек постигне достатъчна осъзнатост и преди всичко стигне до постоянна садхана (духовна практика) в живота си, съдът бавно и напълно се изпразва. Осъзнаването опразва съда. Садхана изчиства съда. Когато тези два аспекта се поддържат за дълго време, вашият съд се опразва. Само когато настъпи това пречистване, при вас слиза божествената благодат. Без божествената благодат никой доникъде няма да стигне. За да усетите тази благодат, трябва да се пречистите; вашият съд трябва напълно да се опразни. Ако не усетите благодатта, ако не приемете благодатта, ако не пречистите себе си, за да поемете тази благодат, тогава трябва да преследвате духовната пътека в продължение на много, много животи. Но ако се пречистите достатъчно, за да може божествената благодат да дойде при вас, крайната цел не е далеч. Тя е тук и може да бъде достигната. Може да бъде осъзната. Тя минава отвъд всички измерения на съществуването, на едно по-висше ниво. Не утре, не в друг живот. Това става жива реалност.
За да дойде необходимото осъзнаване и постоянно очистване на вашия съд, е необходима садхана, или духовна работа. Това е йога. Единственият начин да прескочиш линията на освобождението, без да преминаваш през борбата за осъзнаване, е да си толкова чист и невинен, че да си способен на пълно себеотдаване. Това е бхакти йога. Но мислещите умове не са в състояние да направят това. Отдаването не е нещо, което човек прави съзнателно. Когато имаш абсолютното желание и нямаш собствена воля и няма нищо в теб, което да наречеш себе си, тогава божествената благодат слиза при теб. Когато Исус казва: „Ела, последвай ме", почти всички, които приемат поканата му, са обикновени селяни и рибари. Образованите, изисканите и учените не отговарят. И разбира се, Исус ясно дава да се разбере, че само децата могат да влязат в царството небесно, което означава, че трябва да си невинен и като дете, за да извървиш пътеката на посвещението, вярата и отдаването.”
09.11.2017 г. 08:01 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Виждам, че това заглавие е привлякло най - много читатели, затова ще добавя още един коментар. Повечето от познатите ми, които са по - чувствителни и имат опит с вътрешните пътешествия имат преживявания с духовни водачи. Тази тема публично няма да я коментирам защото това, което имам да кажа няма да се хареса и ще доведе до излишни спорове и напрежение. Когато кажа духовен водач аз разбирам човек в тяло, като всички останали, но много по-осъзнат. За мен такъв човек е правилният водач в духовното, а не тези, които срещаме в извънтелесните си пътешествия. Ще се обоснова веднага - живият водач е коректив. Той има цялостна представа за теб и вижда какво правиш и на къде отиваш. Вътрешният в най-добрия случай е консултант. Освен това външният поема част от тежестите ти, помага да се изчистиш, най-вече вътрешно.И т.н.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3