За аурата

01.11.2017 г. 07:43 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Способността да се вижда аурата идва на определен етап, когато се тръгне по духовната пътечка. Ние се раждаме светли и чисти, но по време на живота си губим тази светлина. Един от уроците ни в този живот е да си възвърнем светлината. Когато се раждаме, тази светлина е подарък, който ние не осъзнаваме и затова губим. Задачата ни е да си възвърнем тази начална светлина. Ако не си я възвърнем ще страдаме.
Различните ясновидци виждат по различен начин аурата. Това, което виждат, зависи от нивото им на развитие. Колкото по-дълбоко са способни да погледнат, от толкова повече ъгли могат да видят. Обикновено гледам първо човека като цяло и това ми дава информация доколко е развита аурата му. След това, след като го разбера колко процента е загубил от оригинала, преминавам към отделните цветове и пак оценявам процентно какво е присъствието им. След това разглеждам вътрешното движение, дали енергията тече свободно или само през отделни части от тялото. Така добивам представа колко може да се помогне на този човек. Колкото е по затворен, колкото е "по-тъмен", толкова по-малко може да му се даде.
Има много техники и практики за управление на енергията. За мен най - важното е първо да се научим да я освобождаваме, второ да се научим да я пропускаме да тече свободно през нас и трето, да се отучим да управляваме енергията. Ако ни липсва енергия, животът ни ще е труден. Можем да пропилеем живота си в усилия да контролираме другите, за да черпим от тяхната енергия.
Най-добре е да активираме вътрешните си способности и да сме "празни", за да тече енергията безпрепятствено през нас. Тогава започват да се случват чудесата в живота ни, но те не са свързани с управление. Те се случват, защото се сливаме с източника и даваме възможност съдбата ни да се реализира.
Когато започнем да виждаме аурата, едновременно с това идва и способността да я променяме. Тук е капанът, защото изкушението е голямо. Оттук започва интуицията - ти знаеш, че можеш да знаеш. Чуваш някакво твърдение - веднага разбираш дали е истина или не. Можеш да правиш прогнози за определени събития. И най-голямото изкушение - можеш да лекуваш, оттук започва духовното лечение. Ако попаднеш в този капан - оставаш на това ниво, защото възможностите за изследване и работа са безкрайни, както и радостта е голяма. Това е отправната точка по пътя на магията, защото ти имаш реална възможност да приемаш и отдаваш енергия, както и да правиш с нея каквото намериш за добре. Изкушението за това, да използваш тази енергия за промяна на другите, е една крачка в страни от Пътя. Дори и тази промяна да е пожелана, поискана - ти се занимаваш с другите, а това е отклонение от Пътя.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3