Публикации › езотерични книги

13.09.2018 г.
25950

Каква е тайната на съчетанието между материалния и духовния живот?

Очевидно човек е по-добре подготвен за живота в материята, отколкото за духовния живот, защото инструментите, които притежава, за да живее и работи на физическия план - петте сетива - са много по-развити, отколкото инструментите, които му позволяват да работи в света на Духа.
06.07.2018 г.
7254

Освен като Идея Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван като творчески процес

Освен като Идея Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван и като творчески процес. Той е проява на Идеята за Съзидателност, а в своята същност тази Идея е Програма за създаване и развитие на Сътворението.