Търси

Публикации / енергия на мозъка

древни времена
22.05.2016 г.
1060
1

В Кабардино-Балкария откриха древни черепи с трепанация, при която хората оставали живи!

Според Грески подобни черепи са открити преди години от археолози на териториите на България и Унгария. Те са датирани за периода X-XV-и век
Виж повече

Портал12 TV /енергия на мозъка

Събития /енергия на мозъка

Спонсори на Портал 12