Търси

Публикации / доброволческа инициатива

боядисване на великденски яйца с деца от домове
22.04.2016 г.
1125
1

Доброволци организират боядисване на яйца в социални домове с деца без родители

Може да се включите в домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), помощни училища за деца със специални образователни потребности и множество увреждания (ПУ), кризисни центрове и други.
 
Виж повече

Портал12 TV /доброволческа инициатива

Събития /доброволческа инициатива

Фоторазкази / доброволческа инициатива

Спонсори на Портал 12