Търси

Публикации / доброта

скромност - добро - смиреност
03.01.2020 г.
1580

Метерлинк: В Божествените полета на скритата доброта и най-скромната от душите не търпи поражения

Бъдете добри в глъбините и ще видите, че тези, които ви обкръжават, ще станат добри до същата глъбина. Нищо не отговаря по-безпогрешно на тайния вик на добротата от тайния вик на съседната доброта.
Виж повече

Портал12 TV /доброта

Събития /доброта

Спонсори на Портал 12