Събития › демократичен законодателен модел в образованието