Съдбата на знаещия е да чува света. Мъдрият чува тайната реалност.

14.01.2018 г. 609
Елеазар Хараш
Съдбата на знаещия е да чува света. Мъдрият чува тайната реалност.
Елеазар Хараш

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3