Един от начините , чрез които егото се опитва да избегне неудовлетвореността на личностната азност, е като увеличи и укрепи себеусещането си, отъждествявайки се с някаква група

05.10.2017 г. 966
Екхарт Толе
Един от начините , чрез които егото се опитва да избегне неудовлетвореността на личностната азност, е като увеличи и укрепи себеусещането си, отъждествявайки се с някаква група
Екхарт Толе

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3