Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен

13.09.2017 г. 1 068
Алберт Айнщайн
Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен
Алберт Айнщайн

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3