Търси

Публикации / благоприятно време за молитва

молитвата - техники, правила, посока
10.01.2019 г.
5206

Константин Златев: Молитвата е метод за постигане на магнетична сила

Молитвата е метод за постигане на повишена магнетичност. По своята същност молитвата е извънредно важна духовна работа, чрез която човек придобива магнетическа сила.Тя е източник и на духовни, и на материални блага:
Виж повече

Портал12 TV /благоприятно време за молитва

Събития /благоприятно време за молитва

Фоторазкази / благоприятно време за молитва

Спонсори на Портал 12