Търси

Звуков масаж и терапия с пеещи купи

Начало
20.05.2017 г. от: 10:04 ч.
Край
26.05.2017 г. от: 10:04 ч.
Организатор:Институт за звукова терапия и психотерапия
Имейл:instpsycult@gmail.com
Съвместно с немски интитут за звуков масаж и терапия.

Искате ли да  научите принципите на звуковата терапия, докато се наслаждавате на слънчева почивка?
Бихте ли могли да се отдалечите от шума и суетата на съвременния живот като се отпуснете в слънчева Варна, където ума, тялото и душата ще бъдат в хармония.

Къде? Какво?
В прекрасната зала на ул. "Братя Шкорпил" 26, гр. Варна  ще бъдем домакини на седем дневен тренинг за изучаване принципите на звуковия масаж с тибетски купи, практически умения за работа с клиенти, начини за интегриране в терапевтичната ви практика.  По време на тренинга ще се изучават различни техники от звуковия масаж.  Всеки от участниците ще опитва различни звуци и реакции свързани със  звука, ще натрупват опит как на едни и същи звуци хората реагират о различен начин. Ще изучавате качеството и уникалността на всеки звук на пеещите купи, елемените на звуковия масаж,  придобивате  опит и уверенст в практикуването на този успокояваща техника.

Съдържание на курса: 
Практическа част:
1. Въведение в терапевтичната работа с пеещи купи.
2.Въведение в терапевтичната работа с гонг и цимбали.
3. Практика свързана със звуков масаж.
4. Личен опит. Работа върху тялото и рефлексия.
5. Укрепване на тялото, осъзнаване и развиване на съзнание за здраве.
6. Намялавена на дистрес и  укрепване здравето на тялото.
7.Изучаване вариациите на звукови елементи.
8.Релаксация и здраве. Потребности и решения.
9. Развиване на компетенции и умения  у практикуващия звуков масаж.

Теория:
1. История и знания за пеещите купи. Развитие на звуковия масаж. Важността на звука в  Изтока и Запада.
2. Знания за ефекта на звука върху тяло, ум и дух.
3. Знания за звуковата терапия на различни енергийни нива.
4. Професионална и етична отговорност да бъдеш звуков терапевт.
5. Допълнителна информация

Програмата на интензивния  седем дневен тренинг е разделена на четири нива.
Съдържание на програмата за първо ниво: История на звуковия масаж. Видове купи. Теория за звуковия масаж. Сензитивност на звука в тялото. Демонстрация на звуков масаж. Практикуване на основен звуков масаж по двойки. Групова дискусия.
Второ ниво:  Аура и звук. Усещане за аурата, наблюдение и сензитивност чрез пеещите купи. Употреба на пеещите купи в работа с аурата. Заземяване чрез звук. Изчистване, подсилване и хармонизиране на аурата с  купи и гонгове. Нови елементи в основния звуков масаж.
Трети и четвърти модул: Приложение на звуковия масаж за релаксация и при работа със симптоми. Разбиране на ролята на звуковия терапевти и  връзката му с клиента.  Лечение чрез звуковия масаж. Енергия на купите. Пирамида на звука. Чистене и хармонизиране. Работа с финна енергия. Прилагане на нови елементи в масажа. Изготвяне на карта на клиента. Звуково пътуване, водена медитация. Граници на звуковия масаж. Бизнес и правно приложение.

След завършване на курса ще има последваща супервизия и възможности за продължаващо обучение. Участниците ще получат международен сертификат.  Подробности ще бъдат разяснени на записалите се.

Водещи: Кристина Хезъл
Дати за провеждане на тренинга 20-26.05.2017г. 
Работни часове от 9.30 до 20ч. Обедна почивка в рамките на 2-3ч. според  динамиката на групата.

Цена- 800лв. 
Отстъпка 10% при плащане до края на март.
отстъпка 5%  при плащане през април.
Необходимо е да имате две-три купи.
Банкова сметка :BG49STSA93000014216013
тел. за контакт
0886086041
0893699041
Институт за звукова терапия, психотерапия и творчество
е -mail- instpsycult@gmail.bg

 

Спонсори на Портал 12