Търси

Публикации / Живият хляб

жътва - лимец
21.07.2016 г.
1210
1

Започва жътва на лимец в Родопите. Могат да се включат доброволци

Нивата се намира в близост до Ивайловград – в района на села Горно и Долно Луково. Жътвата с комбайн ще продължи около седмица и ако имате възможност и желание, може да се включите като доброволци.
Виж повече
хлябът трябва да е даром - Живият хляб
25.03.2016 г.
10328
10

Безплатен хляб от лимец даряват благодетели чрез начинанието Живият хляб

Приятели и съмишленици даром разпространяват хляба – едно от ценните неща в живота, чрез начинанието "Живият хляб". Това е идея, която се осъществява от доброволци и съидейници, като разширяване на инициативата "ДарЛимец".
Виж повече

Портал12 TV /Живият хляб

Събития /Живият хляб

Фоторазкази / Живият хляб

Спонсори на Портал 12