Търси

Публикации / Ян Ван Райкенборг

Розата на златния розенкройцер
15.05.2021 г.
1922
1

Ян ван Райкенборг: Нова воля, нова мъдрост, нови действия

Приближаването към Божията мъдрост означава вечно пътуване от хоризонт към хоризонт. На тази философска основа розенкройцерите желаят да изпълняват работата в служба на човечеството.
Виж повече
555
08.09.2020 г.
8064

Числовите комбинации 555 и 777 определят нивото на съзнание и различаване

Древните са различавали 5 цвята, 5 звука и 5 вкуса. Ние познаваме 7 цвята, 7 звука и 7 вкуса, но има хора, които различават повече или по-малко от седем. Окото реагира предимно на астралната сила, ухото на етерната сила, а вкусът на комбинацията от двете. Този синтез е фундаментален материал, образуван от материята на астралната сила и тази на етерната сила.
Виж повече

Портал12 TV /Ян Ван Райкенборг

Събития /Ян Ван Райкенборг

Фоторазкази / Ян Ван Райкенборг

Спонсори на Портал 12