Търси

Публикации / Втора следатлантска култура (Древноперсийска) 5067-2907 г. пр.Хр.

Структура на еволюцията и цивилизациите
02.03.2017 г.
2854
1

Структура на еволюцията и цивилизациите според антропософската наука

Поради множество постъпили въпроси за структурата и датировката на тези епохи, публикуваме тълкуванието им според Рудолф Щайнер (прероденият Питагор), създател на антропософската наука, която надгражда познатите психологически и философски течения до края на 19-и век чрез добавянето на несетивно-духовни явления. Към досегашните 5 сетива, Щайнер добавя нови 7 (общо 12), свързани с възприемането на живота, движението, равновесието, топлината, словото, мисълта и Азът.
Виж повече

Портал12 TV /Втора следатлантска култура (Древноперсийска) 5067-2907 г. пр.Хр.

Събития /Втора следатлантска култура (Древноперсийска) 5067-2907 г. пр.Хр.

Фоторазкази / Втора следатлантска култура (Древноперсийска) 5067-2907 г. пр.Хр.

Спонсори на Портал 12