Търси

Публикации / Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/

Антон Дончев | © 2016 снимка: Портал12
09.06.2016 г.
3428

Академик Антон Дончев стана Доктор хонорис кауза на ВУАРР Пловдив

Заедно със символите на отличието, авторът получи и копие на медна монета, сечена от Георги Първи Тертер (емисия 1284 - 1285 г.). Рядката находка е от 23 монети и е открита в района на Търново, от където тръгва и идеята на автора за най-новия му роман "Сянката на Александър Македонски".
Виж повече

Портал12 TV /Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/

Събития /Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/

Фоторазкази / Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/

Спонсори на Портал 12