Търси

Публикации / Учителя - лекции

Децата на новите хора трябва да се отличават с чистота и святост
31.07.2018 г.
7350

Децата на новите хора трябва да се отличават с чистота и святост

Сегашните общества са построени върху началата на семейството. Всеки член на обществото е преди всичко член на семейството, по-малката единица от обществото. Следователно, ако той в семейството не живее добре, в обществото още повече не може да се прояви добре.
Виж повече

Портал12 TV /Учителя - лекции

Събития /Учителя - лекции

Спонсори на Портал 12