Търси

Учение за пропорцията - даоистки курс - 23 януари – 12 март

Начало
23.01.2020 г. от: 18:30 ч.
Край
23.01.2020 г. от: 20:00 ч.
Имейл:info@inbi.bg
Телефон:0892215824
Лице за контакт:Христо Стефанов
От 23 януари в рамките на даоисктия курс ще започне изучаването на следващата тема от Метода на INBI – Учение за геометрията.

Темата ще бъде разгледана като независим и встъпителен модул и не предполага наличието на предишен опит с даоистки практики.
  • Описание:

Учението за геометрията или пропорцията се базира на даоистките знания, съгласно които човек не е просто набор от органи и системи, а представлява конкретна структура или триизмерна вътрешна геометрична фигура. Тази фигура е изградена от връзки с определена сила и ъгъл на свързване помежду си и се проявява на три нива:

- ниво на деветте външни съда: длани, лакти, рамене, глава, гърди, корем, стъпала, колене, бедра;
- ниво на петте вътрешни органа: черен дроб, сърце, далак, бели дробове и бъбреци;
- ниво на мозъка и жлезите.

Симетрията и качеството на тези връзки определя всичко в нашия живот – жизнеността ни, начина на мислене, поведенческия ни характер. Първата задача на практикуващия е да опознае своята вътрешна геометрия и да се научи как да превключва тялото си от режим на напълване, за който отговаря енергията ци, към режим на свързване, за който отговаря енергията дзин, която е с много по-дълъг период на разпад и намира в константно поле. Едва след това можем да пристъпим и към основната задача - усъвършенстване на наличната структура и подобряване на всички жизнени параметри и функции, които зависят от нея.
 
  • Дни и часове:
Вторник: 18.30 – 20.00 ч.
Четвъртък: 18.30 – 20.00 ч.

 
  • Период:
23 януари – 12 март.

 
  • Програма:
Вторник: Маошански цигун.

Четвъртък: Тайдзи-цюан – тайдзи медитация, копринена нишка.
 
  • Място:
Лаборатория за развитие INBI, гр. София, бул. Черни връх 47, ет. 5, (сграда на Siven & Lidl – заден вход) https://www.inbi.bg/kontakti/
  • Водещи:
Вторник – Христо Стефанов.

Четвъртък – Христо Сотиров (Баоджън).

Спонсори на Портал 12