Търси

Публикации / Цветните Лъчи на Петър Дънов

Мощната сила на цветовете влияе върху добродетели на душата и качества на характера
06.03.2018 г.
8023

Мощната сила на цветовете влияе върху добродетели на душата и качества на характера

Всичко в света вибрира, трепти с определена честота. Цветните лъчи от спектъра на светлината, които са видими за нас също имат определена честота на трептене. Те могат да въздействат по закона за съответствията на определени органи и системи.
Виж повече

Портал12 TV /Цветните Лъчи на Петър Дънов

Акд.Христо Маджаров: Силата и символите на Цветните Лъчи на Светлината

04.02.2020 г.
Виж повече

Събития /Цветните Лъчи на Петър Дънов

Фоторазкази / Цветните Лъчи на Петър Дънов

Спонсори на Портал 12