Топ 12 напътствия от Омраам Микаел Айванхов за приложението на сексуалната ни сила

13.08.2016 г.
9595
Добавена от: Портал12
3 коментара
Топ 12 извадки от словото на Омраам Микаел Айванхов (Михаил Иванов) за сексуалната сила като метод за разрушение и съзидание.
 
"Въпрос: "Учителю, бихте ли ни ка­зали, в какво според вас се състои разли­ката между любовта и сексуалността и как би могла да се използува сексуалността в духовният живот?"
Ето един много интересен въпрос, който се отнася до едно от най-важните неща в живота и който засяга всички, и млади, и стари ..."Портал12 горещо препоръчва книгата "Сексуалната сила или крилатият дракон" на Омраам Микаел Айванхов (Михаил Иванов), последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно:

Сексуалност, любов това е въпрос на степени. Ако вие не се ограничавате само в няколкото груби фи­зически усещания, бихте могли да почувс­твувате как постепенно ви завладява една космична сила. Така вие можете да дос­тигате до небесните области, да се свър­звате с тях и това вече е любовта.

Би могло да се каже, че сексуал­ността е чисто егоцентрична склонност, която тласка човешкото същество към задоволяване единствено на неговите соб­ствени желания. А един човек, който не мисли за другите, може да извърши най-големите жестокости.

Духовността започва именно от там, където любовта взема връх над сексуалността, когато човешкото съ­щество е способно да откъсне нещо от себе си и да го посвети за доброто на другия. Докато човекът не е готов на жертви, това не е любов.

Сек­суалността има божествен произход, но докато хората не се научат да се владеят, нейните изяви ще са лишени от всякаква божественост. Доброто в сексуалността се състои в това, че работи за разпрост­ранението на вида, но когато е насочена единствено в посока на удоволствието, то­гава тя води към калта.

Внасянето на духовност в любовта е условие за идването на божието Царство. Тези, които са просветени и които си пос­тавят един висок идеал в любовта, трябва да знаят, че със своята сексуална енергия могат да служат на Божието Царство. Не­ка се обичат, нека се прегръщат и целуват, но в своята любов те трябва да залагат идеята за осъществяване на някаква божествена цел. При това условие от тях ще струи такава красота, че дори ангелите ще се трогват и очаровани ще пристигат със своите дарове.

Единственото разрешение на проб­лема за сексуалността се съдържа в начи­на, по който мъжете и жените се възприе­мат взаимно. Причината за всички безре­дици и извратености е неумението на мъ­жете да възприемат жените, както на же­ните да възприемат мъжете. Ако мъжът гле­да на жената само като на една самка, ка­то на една Месалина, като на един обект за удоволствие, това определя неговото по­ведение и той търси начин да задоволява своите страсти. Но ако той гледа на жена­та като на божествено създание, неговите чувства и поведението му ще бъдат съвсем други.

Като разрешават на младите от най-ранна възраст да правят опити в една съвсем непозната за тях област, възрастните им отварят една врата към всякакви психически и физически извращения. Те опит­ват, но не знаят, че тези опити водят до ка­тастрофални последици, като душевни разстройства и неизлечими болести.

Сексуалното удовол­ствие в човека е като пещ, която изпепе­лява всичко, хвърлено в нея. Тя изпепелява и самия човек. Тя се храни с личните резер­ви на човека, с неговото собствено гори­во. За да поддържа в себе си непрекъсна­то всекидневния кипеж и вулканичните изригвания, човекът е принуден да изгаря своята *квинтесенция. Всеки път, без сами­ят да знае, той губи част от своята красота, от своя разум и от своята сила, докато накрая пропилява всичко и се превръща в едно грозно, оглупяло и болно същество.

Но разберете ме правилно! Аз ни­кога не съм казвал, че мъжете и жените не трябва да се даряват взаимно с много обич. Не, но когато трябва да обичат, тяхната любов трябва да бъде извисена и светла. Вместо да общуват само във физически план, да се възбуждат, задоволяват, след което да захъркват изтощени, те трябва да осъзнават важността и свещения смисъл на сексуалния акт. Но не, всички бързат и се надпреварват да затъват в тресавище­то, без да им остава време да помислят.

Удоволствието, това са ягодите, си­рените, цветята-девойки и ако се поддаде­те, вие ще бъдете изядени. От кого ли? От елементалиите, от ларвите, от нежеланите подземни духове. Те виждат, че се готвите да им предложите една богата гощавка и пристигат. Аз вече ви казах, че общуване­то между мъжа и жената е пиршество, ко­ето привлича духовете от невидимия свят.

Удоволствието е следствие от един акт, който повече или по-малко е в хармо­ния с други субстанции и присъствия. Ако актът е в пълна хармония с божествения свят, той поражда удоволствие, което рас­те и се умножава до безкрайност.

Трябва да изпитвате удоволствие, но то трябва наистина да бъ­де толкова голямо и субтилно, че да ви разкрива цялата вселена и да ви прави озарени, красиви, изразителни, силни и полезни... Такова удоволствие, да! То си заслужава да бъде изживяно и природата няма да ви лиши от него.

*квинтесенция - максимално концентри­ран екстракт, който притежава всички качес­тва на онова, от което е извлечен.
Свързани публикации

29.07.2016 г.
14922

Радослав Гизгинджиев: Когато обичаш и не се страхуваш от любовта, Бог те заговаря (ИНТЕРВЮ)

Имам един персонаж, който казва: “Когато обичаш, Бог те благославя всяка секунда!” Концепцията на тази реплика е, че когато обичаш и не се страхуваш от любовта, вече Бог те заговаря. Нека го наречем, онази голяма сила, която човек усеща в едни особено страшни нощи, когато усеща или се обръща към тази сила
11.12.2015 г.
4172

Даян Шаер: Любовта е всичко!

Часове преди премиерата Даян Шаер даде интервю за Портал 12, в което разкри идеята, която я е подтикнала да напише книгата си. „Има ли места в Рая?“ е особено актуална днес книга, във време, в което Сирия е разкъсвана от война заради интересите на шепа хора
Коментари: 3
 • Лефтер Спиров
  18.08.2016 г., 14:52 ч.
  3     0

  Е то се е видяло, че трябва да се чете сериозно...

 • Катя
  17.08.2016 г., 10:03 ч.
  6     0

  Най-неясната тема е, защото е и най-опасната и най-трудната за овладяване. Сексуалната енергия е тази, която ни дава най-много сила, ако я използваме правилно. Чрез нея творим или в полза на тъмнината, или в полза на светлината - зависи доколко ни е ясно какво правим всъщност с тази енергия.

 • Bilko Begins
  13.08.2016 г., 18:36 ч.
  5     0

  Това е най-неясната тема въобще в духовната, езотеричната и т.н. сфери. Нещо, което е в ежедневието ни, а всъщност най-много ни куца на всички  

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай

Спонсори на Портал12