Търси

Тимен Тимев - Бог, Дявола и човек като математическа формула (ВИДЕО)

16.02.2017 г.
3423
2

Бог създаде нещата, а Дявола - нашите представи за тях. За да види Бог, човек се нуждае от импулс на страдателност. Надеждата за Бога ни приближава към нашите амбиции за Него, а Отчаянието ни приближава към Бога! След това Срещата със себе си е страшна!
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Коментари 2
  • светла матева
    21.04.2017 г. 18:11
    Тогава липсата на срам е показател да живееш греха не просто в наслаждението му, но и в игнорацията на негативизма на наслаждението върху нас самите и околните. Липсата на срам говори за морално падение и отричане на Бога в нас, пълна капитулация пред дявола и така лека полека тръгваш по пътя на самоунищожението, защото когато срамът не присъства в нашите грешки не присъства и желанието да променим себе си, навиците си, обществото....Познанието, което можеше да вземем от грешките и греховете си се занулява в безсрамието на нашето битие. Безсрамието спира мисленето, за да не разчовърка по кората на съвестта и ставаме безсрамни и безсъвестни себедоволни гнилости. Ето това е тенденцията в съвременното човечество.
  • Zeron Nores
    25.02.2017 г. 19:12
    Вътреутробността на нечовешкото нищоприсъщва в мистикоостатъчностите на единия миг на незапочналото суббитие. И така, като припостигната умопрекратеност, то преподнася онтичната гримаса на новозначимите другопреносимости в асамблеята на световния фокус, чиято отнесена неизреченост мислоотвърждава служебността на лингвистичния субект. Паноптичната времеизходящност анализира подмножествената симбиоза на трансрационалната металектика и постезиковата самопремахнатост в тъканта на убития бог. В безднотата на неродената свръхчовешка неоонтология, стоят зерократните вгъватели на пространствената неразположеност съвсем близо до самата сама възможност за трансценденция към Нищие.

Коментари:

Спонсори на Портал 12