Търси

100 години школата на Учителя - конференция

Начало
02.09.2022 г. от: 00:00 ч.
Край
03.09.2022 г. от: 00:00 ч.
Местоположение
Варна
Организатор:Общество Бяло Братство
Сайт:https://bit.ly/3raYFZM
Дами и господа,
братя и сестри,
скъпи приятели,
Тъй както човек минава през светлината на деня, без да се замисля за Слънцето, така
културите изгряват и прехождат под лъчите на окултните светилища и посвещения – от
древността до днешната модерност. Независимо че съвременната хуманитаристика упорито игнорира християнската метафизика на идеите, окултните школи са не по-малко реални днес, отколкото във времената на Орфей, Буда, Заратустра и Розенкройц.
Българската национална култура няма аналог, защото и явно, и тайно, още от зората
на следосвобожденската ѝ история в нея се влива Окултната школа на Учителя Беинса Дуно
(Петър Дънов). Посветена на нейното столетие (1922 – 2022), тазгодишната научна конференция предлага темите за историята и методологията на Школата. С посланието, че
историята на всяка цивилизация е само инобитие на окултни школски методологии, ние ви
очакваме в крайчерноморските пространства на Варна.
Организационен комитет

ПЪРВО ИЗВЕСТИЕ
2 – 3 септември 2022г Варна
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Димитър Калев
Христо Маджаров
проф. Жоржета Назърска
Михаил Левин
Георги Христов
Спаска Миховска
Константин Златев
КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕМИ
• Исторически аспекти на Школата
• Методологични аспекти на Школата
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАМА
• Пленарни сесии
• Дискусионна кръгла маса
• Сборник научни доклади
КОНФЕРЕНЦИЯ СРОКОВЕ/КОНТАКТИ
Краен срок за изпращане на доклади:
26 юни 2022
Адрес за кореспонденция:
имейл: dimitar@kalevi.eu
тел.: +359 888321392
+359 888865418

Спонсори на Портал 12