Търси

Почвата като Почвата като Жива Система - лекция

Начало
08.02.2024 г. от: 18:00 ч.
Край
08.02.2024 г. от: 19:30 ч.
Местоположение
ул. "Сергей Румянцев" №20а
Организатор:Калин Рахнев
Facebook:fb.me/e/36vJMXlzA

Добре дошли в света на устойчивото и здравословно отглеждане на растения!

По време на лекцията ще се разгледа как да постигнете растения без болести, без вредители и без плевели, избягвайки опасни химикали и намалявайки разходите си за торове и препарати.

Почвата и растенията имат сложна връзка, която можем да използваме в наша полза. Лекторът ще сподели кои са причините за болести, вредители и плевели, както и ще обясни за комуникационните мрежи в почвата, които служат за сигнализация и пренос на хранителни вещества.

Ще научите как да създадете условия, при които бактерии, гъбички и организми в почвата работят в симбиоза с растенията, допринасяйки за тяхното здраве и растеж. Ще се обяснят концепции като капацитет за обмен на катиони, органична материя, стабилен хумус и микробиоми в различните части на растенията.

Растислав Лагана ще предостави познания за почвата и добрите практики на достъпен език, които могат да бъдат приложени както в професионални, така и в домашни градини. Споделяйки тези знания, всеки може да създаде здравословна и плодородна среда за растенията, които ще възнаградят в последствие с ароматни, вкусни и хранително богати плодове и зеленчуци.

Спонсори на Портал 12