Търси

Свързване с три полета във Варна

Начало
01.02.2016 г. от: 18:00 ч.
Край
01.02.2016 г. от: 21:30 ч.
Организатор:Митошка Петрова - Мими и Клуб-Библиотека Виделина
Имейл:mitpetrova@gmail.com
Петър Няголов: Свързване с три полета – на Здравето, на Изобилието и на Любовта

Отдавна вече учените говорят за морфогенни полета. Морфогенното поле е единно съзнание, създадено от сходни живи същества, чрез което те общуват без да влязат във физически контакт. Всяка човешка дейност или състояние си има такова поле. Ако успеем да се прикачим към дадено поле, започваме да черпим от него.

На 1 февруари, понеделник, от 18 ч. водещият Петър Няголов ще проведе в Клуб-Библиотека "Виделина" във Варна три групови сесии за свързване с три морфични полета – на здравето, на изобилието и на любовта. Здравите хора споделят общо съзнание, енергия, начин на мислене и това наричаме морфично поле на здравето. Изобилните хора също разделят обща психология, общи нагласи – това оформя полето на изобилието. Влюбените, обичащите, живеещите в хармония помежду си сътворяват морфогенното поле на любовта. Във всяко поле има под-полета, нива на съзнание. Ние ще се свържем с високите нива на всяко от трите полета с подходящи техники.

Петър ще работи с всеки поотделно и едновременно с цялата група, като същевременно участниците ще прилагат техники за свързване с полетата, които Петър ще им предаде.
Накрая трите полета ще бъдат обединени в Една енергия и Едно преживяване. Те са също аспекти на личността, така че, обединявайки ги, обединяваме себе си в едно хармонично цяло. Носете си кристал, няма значение какъв е по вид или големина, който ще заредим с енергията на обединените полета, така че да разполагате и с материален носител на общата им сила. Ще заредим и вода, която можете да изпиете или отнесете вкъщи.

Заучените техники ще можете да използвате самостоятелно за усилване и разширяване на връзката ви с полетата.
 
Дата и час: 1 февруари, понеделник, 18.00-21.30 ч.
Място на провеждане: Клуб-Библиотека "Виделина"
Цена за участие: 45 лв.
Водещ: Петър Няголов

За записване и информация: организатор Митошка Петрова - Мими, 0879176870, mitpetrova@gmail.com

 
град Варна 9000, ул. Цар Симеон I 27 – пресечна с ул. „Софроний Врачански“

 

Спонсори на Портал 12