Търси

Свободна книжарница в Бургас

Начало
24.05.2016 г. от: 11:00 ч.
Край
24.05.2016 г. от: 16:00 ч.
Организатор:Свободна книжарница в Бургас
Елате да споделим знание, мъдрост, любов! Всеки може да донесе и вземе книги и вещи напълно безплатно. 
Заедно, без пари, без бартер. 
Това не е благотворителност, а солидарност! 
За да покажем, че книгите не са инструмент за печалба и идеите не могат да бъдат затворени – да споделяме свободно книги! 

Споделяй с усмивка!

Свободният пазар е място, където можете да споделите вече ненужните си вещи с хора, на които биха свършили чудесна работа. За да избегнем излишното консуматорство, за да се научим на разумно ползване и солидарност, присъединете се към инициативата. 

Знанието е за всички!

град Бургас, Морска градина
 

Спонсори на Портал 12