Търси

Социален проект Щъркелите

Начало
16.04.2016 г. от: 15:30 ч.
Край
16.04.2016 г. от: 18:00 ч.
Организатор:Социален проект Щъркелите
Имейл:info@storks.biz
Ние, от СДРУЖЕНИЕ „ШАНС ЧРЕЗ УМЕНИЯ“, имаме удоволствието да Ви поканим на финалните за Социален проект „Щъркелите” събития, а именно:

- финална пресконференция по проекта –от 15:30 до 16:30 часа;
- откриване на изложба – от 16:30 часа;
- премиера на куклен спектакъл „Силян щърка” – от 17:00 часа.

Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” е свързан с пълноценната социализация и повишаване качеството на живот на децата със специални образователни потребности чрез интерактивно образование, стимулиране и изява на творческия им потенциал. Всички дейности в него са фокусирани върху създаване на ефективен модел за социално и културно взаимодействие, базирано на концепцията „деца помагат на деца”. 

Проектът има за цел да изгради среда, в която децата „в норма” и децата с образователни потребности ще развиват заедно своите творчески заложби, без да бъдат разделяни. Целта му е свързана с повишаването на личната и творческа компетенция на участниците, както и промяна на социалните нагласи спрямо децата със здравословни проблеми, които често се възприемат като бреме, а не като ценни и уникални личности. Това може да се осъществи чрез дълбокото познаване на тези деца, които в много голяма степен живеят изолирани и в затворени общности. Вярваме, че за излизането им от анонимност помогнат детското онлайн списание „Щъркел” и публичните изяви на техния талант в кукления театър и артпродукцията, която произведоха в школите.

Сдружение "Шанс чрез умения"
За контакт:
+359 877 85 77 33
Маргарита Друмева
ръководител на проекта
www.storks.biz
info@storks.biz

Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

град София, ул. "Г.С.Раковски" №100, ​Чешки център

 

Спонсори на Портал 12