Търси

Слънчеви руни в българските носии и тъкани

Начало
28.02.2017 г. от: 08:00 ч.
Край
30.04.2017 г. от: 23:00 ч.
Организатор:Слънчеви руни
Имейл:slancheviruni@gmail.com
Осми международен конкурс за детска рисунка

"Слънчеви руни в българските носии и тъкани", Силистра 2017

Целта на конкурса е младите хора да:

- да открият
красотата на слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографски музей и сбирки;

- да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани от родния край.

- да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор;

- да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство;

- да отркрият корените на своя народ и да си направят родословно дръво;

- да се запознаят и гордеят с историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава.

Жанрове: живопис и графика, приложно изкуство и колажи, снимки на детето с народна носия, родословно дърво на автора, компютърна графика и презентации.

Условия за участие: Виж Афиша на Събитието

Изпратете снимка на вашата творба до 30 април 2017 
на e-Mail: slancheviruni@gmail.com

Спонсори на Портал 12