Търси

Публикации / Серендипити - София

семинар за образованието в център Серендипити
11.12.2015 г.
4530
8

Училище без стрес или другото възможно лице на образованието

В свободните училища няма властово разстояние – там учител, директор, чистач и ученик са равнопоставени, а децата със специални потребности са напълно пиети и приобщени
Виж повече

Портал12 TV /Серендипити - София

Събития /Серендипити - София

Спонсори на Портал 12