Търси

Семинар Подходи и методи за работа с хиперактивни деца

Начало
03.09.2016 г. от: 10:00 ч.
Край
03.09.2016 г. от: 16:00 ч.
Организатор:Фондация Идентичност
Според различни проучвания в годините 15-20% от децата в училищна възраст имат хиперактивност. Все повече специалисти работещи с деца се сблъскват с този проблем, което налага прилагането на различен подход.

От друга страна много често етикетът „хиперактивно дете“ се поставя на буйни и палави деца, които всъщност не са хиперактивни

Всичко това налага едно минимално ниво на компетенции за хиперактивността и синдромът хиперактивност с дефицит на вниманието (ХАДВ) от специалистите работещи с деца.

Фокус на работа:
В това обучение акцентът ще попадне върху:
Митове и факти;
Същност на хиперактивността (синдрома ХАДВ);

Хиперактивните деца в клас:
- обучителни трудности;
- отношения с учителите;
- поднасяне на материала;
Подходи и методи за работа с хиперактивни деца. 

Метод на работа с групата:
При реализиране на обучението се използват интерактивни методи и техники за работа – раздвижващи игри, ролеви игри, казуси, дискусии, работа в група.

Продължителност на обучението: 
6 учебни часа.

Дата и място на провеждане: 
03.09.2016г., гр. Пловдив, офисът на Фондация "Идентичност".

Такса:
40 лв. на участник.

Записване:
Само с предварително заявка за участие, до 01.09.2016г., на е-mail: identichnost@abv.bg. За информаця: тел: 0898398689, web:www.identichnost.com

град Пловдив, офисът на Фондация "Идентичност"

Спонсори на Портал 12