Търси

Семейни констелации - практически семинар

Начало
18.10.2016 г. от: 16:00 ч.
Край
18.10.2016 г. от: 21:00 ч.
Организатор:Росица Георгиева
Имейл:rosi_s_georgieva@abv.bg
Метод за разрешаване на житейски ситуации
Помощ в служба на живота

Семейни констелации по метода на Берт Хелингер
Разбирането, прозренията и откровенията, които възникват при работата в Семейните констелации, значително променят живота не само за този, за който се прави констелация, но и на всички участници- заместители и наблюдатели.

Семейните констелации ви дават възможност да видите скритите модели, които контролират събитията. В резултат на това се появява възможност да се повлияе на тези събития и по-ефективно да управляваме живота си.

С помощта на семейните констелации се разрешават не само семейни проблеми, но също така и лични (страх, яд, тревожност, неувереност, самота, симптомите на заболявания), както и проблеми в работата, кариерата, бизнеса, финансите.

Според този метод, всеки човек по рождение принадлежи към определена система (род).Берт Хелингер е извел порядките, управляващи тази система, които често ние не осъзнаваме в личен план. 

От констелации има необходимост, ако са налице следните симптоми:

- Неустроени отношениея жена-мъж , включително брачна връзка и невъзможността за раздяла "по приятелски начин" с предишния партньор
- Връзката не е много балансирана, в нея няма мир, има трудна битка, конфликти, чувствате се като жертва, страх от това да не направите нещо лошо
- Безплодие
- Тежки заболявания и психосоматиката
- Болести и отклонения от нормите на поведение на деца
- Проблеми с родители - деца
- Психологически травми и злополуки
- Проблеми на близостта, страхове, фобии
- Чувство на безнадеждност, песимизъм, депресия,които не могат не могат да бъдат обяснени от гледна точка на реалния живот.
- Неспособност да се радваш и да получаваш удоволствие в живота
- Когато семейството е имало трудни съдби, например, рано починали членове на семейството (включително аборти), самоубийство, много произшествия, психози и т.н.
- Човекът не знае и не може да намери своето място в живота, не се чувства на мястото си 
- Поведението , начина му държание, изразяване на чувства изглеждат като неадекватени

В констелации можете да участвате като клиент, заместител или наблюдател.Все едно вие ще получите отговори и дълбоко разбиране какво се случва във вашата семейна група и с вас.

Дата и час:
18 октомври 2016
16.00 - 21.00 ч.
Водещ: Росица Георгиева
Преминала 6 годишно обучение в Hellinger® lebenSchule.
Член на „Hellinger sciencia” – Германия.
Единствената българка обучавала се лично при Берт Хелингер на метода Семейни констелации.

Място на провеждане: 
гр. София
Цена: 50 лв.
(залата се уточнява)

Записване на майл адрес: rosi_s_georgieva@abv.bg
За повече информация: http://www.family-constellations.eu/

Спонсори на Портал 12