Търси

Публикации / СУ  Св. Климент Охридски

Кариера с кауза
11.05.2016 г.
434

Форум ‚Кариера с Кауза‘ представя свободни позиции за работа, стаж и доброволчество

Изложението ще представи свободни позиции в областта на образованието, човешките права, журналистиката, опазването на околната среда, правото, иноваторството, благотворителността, културата, изкуството, туризма и др.
Виж повече

Портал12 TV /СУ  Св. Климент Охридски

Събития /СУ  Св. Климент Охридски

Спонсори на Портал 12