Търси

Развитието на детето в социалната среда

Начало
17.09.2017 г. от: 09:00 ч.
Край
17.09.2017 г. от: 18:00 ч.
Организатор: Institute Montessori Bulgaria - Институт Монтесори България
Образователна Конференция: Развитието на детето в социалната среда

17 септември 2017, 9:00-18:00 часа, Sofia Event Center

Oбразованието e необходимо да се разглежда като подготовка за живота. То е свързано не само с овладяване на академични знания, но и с уникалния потенциал на детето да развива самостоятелно мислене, взимане на решения, самодисциплина, морал, умения за комуникация с другите, сложен набор от умения за кооперативност, критично мислене и решаване на казуси.

Как се реализира тази цел в семейството и в класната стая? Какви са постиженията на децата в сферата на социалното развитие? Има ли специфични измерения на социалното функциониране на учениците?

Всички тези въпроси са теми в Образователна конференция: Развитие на детето в социалната среда.

Включете се и Вие!

Цена: 45 лв.

Повече информация: http://imontessori.bg/образователна-конференция/

 

Спонсори на Портал 12