Търси

Психосинтез – Психологията с душа

Начало
27.02.2016 г. от: 12:00 ч.
Край
27.02.2016 г. от: 13:30 ч.
Организатор:Клуб Нещото
Скъпи Нещотърсачи, приятели на човекознанието, изследователи на вътрешния космос!
Радваме се да ви поканим на 27.02. от 12 ч. в Клуб Нещото на приятелска среща за запознаване с Психосинтезата и делото и творчеството на д-р Роберто Асаджоли.

Психосинтезата е:
• Холистичен подход в научната психология и терапия.
• Мост, свързващ дълбините и висините в човешкото същество
• Възглед, помиряващ множество крайно противоположни философски и психологически мирогледи.
• Отворена за развитие система.

Ще поговорим за:
ʘ Мястото на Психосинтеза сред останалите подходи.
ʘ Същност на подхода - Структура на психиката
ʘ Бъдеще на Психосинтеза в България.

Водещ: Стелиян Славов - човек и изследовател. Дипломиран психолог.
Инициатор на Национална мрежа "Психосинтез-България".
Професионално работещ с деца, младежи и родители в сферата на формалното и неформалното образование.
~~~~~~~~~~~~~~
Вход: Свободен*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Клуб Нещото е свободно пространство за споделяне на идеи, умения, опит, вещи. Мястото е некомерсиално и издръжката му зависи единствено от даренията на неговите посетители - всеки според възможностите и желанието си. За да продължи това място да съществува, зависи от всички нас.

Спонсори на Портал 12