Търси

Публикации / Прекратяване на енергийни връзки и зависимости

Зависимостта като сляпа любов
24.07.2020 г.
2719

Зависимостите през призмата на метода Семейни Констелации

В системната теория, пристрастяването може да е симптом, който се отнася до някакво минало травматично събитие в семейната система, като напр.: изключване, ранна смърт или болезнена загуба. Какво предлагат Семейните Констелации в областта на зависимостите? С констелационната работа  фасилитаторите  могат да подкрепят клиентите си  да разберат динамиката на системната болка и да се свържат отново със  семействата си, с корените си: родителите си,братя и сестри, баби и прабаби. Така те имат възможност да се свържат и със своята сила.
Виж повече

Портал12 TV /Прекратяване на енергийни връзки и зависимости

Събития /Прекратяване на енергийни връзки и зависимости

Спонсори на Портал 12