Търси

Предствяне на книгата Примарни Дирекции II от автора Румен Колев

Начало
19.10.2016 г. от: 19:00 ч.
Край
19.10.2016 г. от: 21:00 ч.
Организатор:център Авир, София, ул. Георг Вашингтон 23
Имейл:rumen_k_kolev@yahoo.com
Авторът Румен Колев ще представи както книгата, така и метода описан в нея - един от най-точните и безпогрешни методи за астрологично прогнозиране доказал себе си от дълбока древност до днес. Вторият том е посветен на интерпланетарните дирекции. Ще бъдат разгледани и други теми, като например характеристиките на античната астрология и какво я отличава от съвременната, системите за астрологично прогнозиране в античността, анализ и значение на новия хелиакален изгрев на Юпитер и други теми в контекста на интересите на присъстващите.

Спонсори на Портал 12