Търси

Публикации / Празник на детето

Първи Юни
01.06.2019 г.
8977

Халил Джубран: Може да подслоните телата, но не и душите на вашите деца

Халил Джубран в своята книга "Пророкът" е изнесъл синтенцията за това как всеки родител следва да възприема своите деца и да се отнася с тях.
Виж повече

Портал12 TV /Празник на детето

Събития /Празник на детето

Фоторазкази / Празник на детето

Спонсори на Портал 12