Търси

Публикации / Пета следатлантска култура (съвременна) 1413 - 3573 г.

Структура на еволюцията и цивилизациите
02.03.2017 г.
2659
1

Структура на еволюцията и цивилизациите според антропософската наука

Поради множество постъпили въпроси за структурата и датировката на тези епохи, публикуваме тълкуванието им според Рудолф Щайнер (прероденият Питагор), създател на антропософската наука, която надгражда познатите психологически и философски течения до края на 19-и век чрез добавянето на несетивно-духовни явления. Към досегашните 5 сетива, Щайнер добавя нови 7 (общо 12), свързани с възприемането на живота, движението, равновесието, топлината, словото, мисълта и Азът.
Виж повече

Портал12 TV /Пета следатлантска култура (съвременна) 1413 - 3573 г.

Събития /Пета следатлантска култура (съвременна) 1413 - 3573 г.

Фоторазкази / Пета следатлантска култура (съвременна) 1413 - 3573 г.

Спонсори на Портал 12