Търси

Публикации / Пере Калдерс

Всеобща проверка за Края на света
19.03.2020 г.
9129

Чистият смях: Всеобща проверка за Края на света ❤️

Един ден, когато живеехме с най-щастливи предчувствия, ни съобщиха, че светът ще се свърши всеки момент. Беше голям удар, защото въпреки предупрежденията на разни учения и категоричния тон на някои пророчества съобщението ни изненада. Имаше най-различни реакции.
Виж повече

Портал12 TV /Пере Калдерс

Събития /Пере Калдерс

Спонсори на Портал 12