Търси

Обучение по Усъвършенствана Енергийна Психология

Начало
13.10.2016 г. от: 08:00 ч.
Край
16.10.2016 г. от: 20:00 ч.
Организатор:Институт за интегрално развитие в партньорство с Energy Psychology – USA  и Dr. FRED GALLO
Имейл:integral.institutebg@gmail.com
Обучение по Advanced Energy Psychology®
 EDxTM™


Институт за Интегрално развитие
в партньорство с
Energy Psychology – USA 
Dr. Fred Gallo

oрганизират 

Сертификационна тренинг програма за фасилитатори 
по Advanced Energy Psychology®
(Усъвършенствана енергийна психология – EDxTM™)
(Енергийни диагностични и изцелителни методи)


Броят на участниците в обучението е ограничен, необходимо е предварително записване.

Обучението се състои от 2 четиридневни тренинг модула.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат от Energy Psychology – USA, удостоверяващ сертификацията им като фасилитатори по Advanced Energy Psychology® – EDxTM™.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули. 

Водещ:
======
Д-р Корнелия Зингер

Д-р Корнелия Зингер е лекар и психотерапевт със специализация в психосоматичната медицина. Тя е преминала обучение и е сертифицирана в Ериксонова хипнотерапия, EMDR, фамилна терапия, терапия на его-състоянията и EFT. Основната насока в психотерапевтичната и практика е работата с клиенти, страдащи от посттравматично стресово разстройство. Д-р Зингер е практикуващ психотерапевт с двадесетгодишна практика. След като има шанса да бъде обучена и сертифицирана от Фред Гало в Advanced Energy Psychology – EDxTM, тя превръща този метод в основният инструмент при работата си с клиенти. За д-р Зингер EDxTM се превръща в един фантастично ефективен инструмент, с помощта на който тя помага на клиентите си да се справят с проблеми от различно естество, и с помощта на който тя успява да насърчи тяхното себепознание и себеразвитие и в допълнение, тя ползва този метод и за лична психо-енергийна хигиена, в качеството си на терапевт, работещ с хора, които преживяват трудни житейски ситуации, което изисква и налага, и самият терапевт периодично да се грижи за собственият си психо-енергиен баланс. Д-р Корнелия Зингер е сертифициран обучител по Advanced Energy Psychology – EDxTM. 

Какво е Енергийна психология?
========================
Енергийната психология изследва връзката между енергийните системи на човека и емоциите, когнициите, човешкото поведение и здравето въобще. Енергийните системи на човека включват така наречените в Индия „чакри“, меридианите, познати ни от традиционната китайска медицина, биополето, обгръщащо човека, а така също и новооткритите от съвременната наука биофотони, както и електромагнитната дейност на нервната система, сърцето и другите органи в човешкият организъм. От гледна точка на съвременната западна наука, психологическото функциониране обхваща и е свързано с мислите, емоциите, биохимията, неврологията, генетиката и аспектите на заобикалящата среда, но става все по-трудно за отричане, че биоенергията е съществено включена и оказва огромно въздействие по отношение на психологическото функциониране на човешките същества. И това не е чак толкова странно, тъй като, така както един хард диск съхранява информация под формата на конфигурация от електромагнитни полета, по същия начин човешкият мозък и човешкото тялото функционират, освен биохимично, така и на електромагнитно ниво и мозъкът и тялото, като един хард диск, имат способността да съхраняват и трансферират информация в електромагнитна форма.

Енергийната психология е доказала вече своята ефективност в един широк обхват от области, в това число в психологическото консултиране, в образованието, в професионалния коучинг, в спорта, в сферите свързани с физическото здраве, в психотерапията и в холистичното консултиране. Енергийната психология понастоящем включва различни подходи и методики за работа с биоенергийните системи на човека. В продължение на изминалите десетилетия, Енергийната психология се развива и усъвършенства, включвайки в себе си освен работата по меридианите и акупунктурните точки, така също и елементи от традиционната психология, като създаване на рапорт (изграждане на доверие между клиент и консултант), вербална обмяна и др., а така също и елементи от приложната кинезиология, като мускулно тестване и мускулна идеомоторна реакция, специфични движения и пози на тялото, както и други елементи като визуализации, утвърждения, фокусиране и др. Много от подходите на Енергийната психология отделят значимо внимание освен на психиката, тялото и биоенергийната система, така също и на никак немаловажния духовен аспект в интегралната същност на човека.

Методите на Енергийната психология, постигат изключително бързи, дълбоки, трайни и видни резултати, които са измерими и вече са доказани с помощта на научната методология и изследователските подходи. Много важен аспект, свързан с тези методи на Енергийната психология е, че обикновено тези резултати се постигат без да се преминава през емоционални свръхреакции и през емоционалният дистрес, свързан с тези свръхреакции. След повече от 40 годишни развитие, Енергийната психология се превърна в система от ново еволюционно ниво, която бива възприемана от все повече теоретици и практици от различни области и все по-успешно се съчетава с и даже замества традиционните методики, базиращи се единствено на емпатия, катарзис, инсайт, работа с когниции или биохимично третиране. Опитът и доказателствата през тези четири десетилетия са показали, че методите на енергийната психология са изключително ефективни при проблеми свързани с тревожността, депресивните състояния, паническите атаки и фобиите, зависимостите, посттравматичният стрес, физическата болка от различно естество и голям брой други състояния.

ADVANCED ENERGY PSYCHOLOGY (УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ) - EDxTM™ - Енергийни Диагностични и Изцелителни Методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

EDxTM – ЕДИМ използва в инструментариума си мануално мускулно тестване, енергиен анализ, работа по меридианите, акупунктурните точки и енергийните центрове, асоциативни методи, билатерална стимулация, освобождаване от емоционалният стрес, утвърждения, визуализации, фокусиране, специфични енергийни протоколи, коригиране на неврологичната дезорганизация и психологическият обрат, балансиране на излишък или недостиг на енергия, работа с негативни вярвания, отстраняване на енергийни токсини, елиминиране на негативният афект и др.

Изхождайки от допускането, че баланса и хармонията в биоенергийната система на човека са в основата на физическото и психологическото здраве, ЕДИМ предоставя прецизни техники за тестване на биоенергийно-информационната система, като по този начин дава възможност на фасилитаторите, работещи с този метод, да изберат точната интервенция, подходяща за конкретния човек. 

ЕДИМ е методика, която позволява да бъде съчетана с други подходи. Много консултанти и терапевти интегрират ЕДИМ с транзакционен анализ, когнитивно-поведенческа терапия, фамилна терапия, психоанализа и др., като това значително увеличава ефективността на практиката им. 

Повече информация за Енергийната Психология, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/content/view/136/152/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/132/148/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/135/151/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/135/151/1/1/
http://integral-bg.eu/content/view/134/150/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/133/149/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/20/24/lang,bg/
http://integral-bg.eu/content/view/20/24/lang,bg/

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати, отстъпки и т.н., на посочения имейл адрес - integral.institutebg@gmail.com

Сърдечни поздрави,
Екипът на ИИР

http://www.integral-bg.eu/

Спонсори на Портал 12