Събития › Национална среща за свободно развитие на образованието

Публикации › Национална среща за свободно развитие на образованието

18.12.2015 г.
3215

Втора национална среща за свободно развитие на образованието ще се проведе през Февруари (ВИДЕО)

Гаяне Минасян фокусира вниманието върху проблемите в българската обраователна система,  един от които е липсата на достатъчно информация за различните подходи в образованието на децата и за различно разбиране на образованието