Търси

Направи си сам: Живот без боклук - Конкурс

Начало
17.09.2016 г. от: 10:00 ч.
Край
17.09.2016 г. от: 12:00 ч.
Организатор:Сдружение За Земята
Имейл:bezbokluk@zazemiata.org
Здравейте, приятели,
Иде краят на лятото и настава време за действие. Представяме ви есенното блиц-издание на конкурса „Направи си сам: Живот без боклук“!

Ще успеете ли да извършите малък подвиг като сътворите от своите летни впечатления, хрумвания и мисли едно деяние - положително, преобразяващо и обединяващо?

1 месец + 200 лв = 1 зелено начинание

Екологично сдружение За Земята ще акушерства на общественополезни зелени начинания, насочени към намаляването и полезното преобразуване на отпадъците от бита. Ще подкрепим най-обещаващите предложения с начален капитал от 200 лв, които ще допълнят вашите собствени усилия, средства и приятели. Целта ни е вашите зелени проекти да се случат лесно и без излишна бюрокрация.

Имате време до полунощ на 17 септември да изпратите на bezbokluk@zazemiata.org попълнен най-краткия формуляр за кандидатстване, който можете да вземете от тук: .

Одобрените предложения ще оповестим до 26 септември, а победителите ще имат един месец до 31 октомври да изпълнят идеите си.

Печеливши качества:
- пряко намаляване на количеството или токсичността на отпадъците, образувани от дадена група хора (домакинство, етажна собственост, махала и т.н.)
- преобразяване на местната среда към по-добро и по-чисто
- въздействие върху възможно най-голям брой хора
- осезаеми последици
- дълготрайно влияние
- доброволен труд
- нисък бюджет
- дарения от местна или онлайн общност (ако идеята ви има нужда от допълнително финансиране).

Нека ви подскажем :)
Целим се в горните три нива на йерархията за управление на отпадъците (http://zazemiata.org/v1/fileadmin/content/otpaduci/images/Waste_hierarchy_BG.jpg):
1) предотвратяване (намаляване) – например замяна на обемна хартиена документация с електронна такава; отказ от хартиени рекламни брошури, еднократни пластмасови пликчета, чашки, сламки, бутилки и др.; „спасяване“ на хранителни продукти с изтичащ срок на годност ; 
2) повторна употреба (поправка) – например размяна на книги, дрехи, играчки и др. употребявани вещи; поправка на електроуреди, компютри, мебели и др.
3) рециклиране и компостиране – например разделно събиране и предаване на вторични суровини за рециклиране или компостиране на градински / кухненски отпадъци

Повече подробности потърсете на уебсайта на За Земята в секцията "Направи си сам": http://zazemiata.org/v1/Uslovija-na-konkursa.518.0.html

Спонсори на Портал 12