Търси

Публикации / Морис Метерлинк - избрани мисли

Огюст Роден
21.05.2024 г.
2209

Единен творчески и духовен импулс среща Огюст Роден, Райнер Мария Рилке и Морис Метерлинк

В света на изкуството и литературата, духовните импулси между творците често играят ключова роля в оформянето на техните произведения и философски възгледи. Един от най-забележителните примери за такова взаимно вдъхновение са привидно "случайните" срещи между френския скулптор Огюст Роден и двамата известни писатели - австрийския поет Райнер Мария Рилке и белгийския драматург Морис Метерлинк
Виж повече
несправедливост
20.04.2023 г.
3536

В сърцето на този, който извършва несправедливост, се разиграва непоправима драма: най-трагичната драма на човешката природа

В сърцето на този, който извършва несправедливост, се разиграва непоправима драма – основната и най-трагична драма на човешката природа. Тази драма е толкова по-опасна и гибелна, колкото по-велик е човек и колкото повече знае.
Виж повече
Морис Метерлинк
12.09.2022 г.
5104

Морис Метерлинк: Трябва да проникнем в тайните на този свят и да срещнем Окото на Бога, за да направим връзка

Преди света е имало друга висша и духовна енергия. И когато тя е слязла надолу, е образувала материалната енергия.
Понеже светът се явява образ на духовни и есенциални сили, това означава, че светът е Око на Бога. Ние трябва да проникнем в тайните на този свят и да срещнем Окото на Бога, за да направим връзка.
Виж повече
Морис Метерлинк - избрани мисли
13.05.2019 г.
3993

Морис Метерлинк: Мъдростта и будната ни съвест са пазители на интуицията

Колкото повече ставаме мъдри, толкова повече бягаме понякога от нашите инстнктивни съдбини. Във всяко човешко същество има желание за мъдрост, което би могло да стане съвест в повечето случаи на живота. А онова, което се е променило в съвест, не спада вече към неприятелските сили.
Виж повече

Портал12 TV /Морис Метерлинк - избрани мисли

Събития /Морис Метерлинк - избрани мисли

Фоторазкази / Морис Метерлинк - избрани мисли

Спонсори на Портал 12