Търси

Публикации / Макс Хайндел

детска смъртност
01.06.2020 г.
4182

Макс Хайндел: Детската смъртност ще намалее много, при нужна Промяна в съзнанието

Има много причини за смъртта на децата. Ние ще посочим само няколко по-важни. Преди всичко, когато "азът" се връща отново към земния живот, той бива привлечен към известни определени условия на живот, които са пресметнати така, че да ускорят неговото развитие
Виж повече

Портал12 TV /Макс Хайндел

Събития /Макс Хайндел

Фоторазкази / Макс Хайндел

Спонсори на Портал 12