Търси

Курс по Радиестезия с Инженер Валентин Хаджимитов

Начало
19.11.2016 г. от: 13:00 ч.
Край
20.11.2016 г. от: 15:00 ч.
Организатор:Гергана Георгиева
Курс по Радиестезия в две части

Курсът е предназначен за хора без познания и практически опит в радиестезията, т.е. които започват от нулево ниво.

Целта на курса е слушателите да получат теоритична подготовка и практически умения за работа с махало, багети и др.

Продължителността на курса е 7 лекции по 2 астрономически часа изнесени в две части за 2 седмици / Събота и Неделя/.

Програма на курса по Радиестезия

I част /19 – 20 ноември 2016г./

Ден I – Събота, 19.11.2016г.

13:00 ч. – Безплатно демонстрационно занимание за всеки и определяне на радиестезична дарба.
15:00 ч. – Почивка
16:00 ч. – Тема 1. Кратък исторически обзор. Въведение в радиестезията. Запознаване с уреди и пособия използвани във физикалната радиестезия. – 2 часа
18:00 ч. – Край на Ден I

Ден II – Неделя, 20.11.2016г.
10:00 ч. – Тема 2. Пситехника в радиестезията. Обучение за работа с радиестезични уреди. Определяне на полезни храни, козметични средства и лекарства – 2 часа 
12:00 ч. – Почивка
13:00 ч. – Тема 3. Радиестезична диагностика и самодиагностика. Индивидуално определяне на състояние болест и здраве – 2 часа
15:00 ч. – Край на Ден II

II част /26 – 27 ноември 2016г./

Ден I – Събота, 26.11.2016г.
13:00 ч. – Тема 4. Откриване и определяне на геопатогенни зони. Мрежа на Кюри. Мрежа на Хартман. – 2 часа
15:00 ч. – Почивка
16:00 ч. – Тема 5. Аура. Основни теоритични понятия. Радиестезично измерване на аурата, определяне размера, формата и цвета на аурата – 2 часа
18:00 ч. – Край на Ден I

Ден II – Неделя, 27.11.2016г.
10:00 ч. – Тема 6. Откриване на подземни обекти. Подземни води, кабели, тръбопроводи, тунели и др. – 2 часа
12:00 ч. – Почивка
13:00 ч. – Тема 7. Радиестезично търсене по карта. Обсъждания, дискусии, обмяна на опит. Въвеждане в менталната радиестезия. – 2 часа
15:00 ч. – Край на курса.

Водещ: Инж. Валентин Хаджимитов

Повече за водещия:
http://www.balkanmysteries.com/bg/ - Сайта на Инж. Валентин Хаджимитов

Организатор: Гергана Георгиева - 0885 83 73 96


Цена на пълния цикъл лекции /общо на 2-те части/ при авансово плащане до 31.10.2016г. – 100 лв.

Цена при разсрочено плащане - 130 лв.

Първа вноска до 31.10.2016г. – 60лв.
Втора вноска на 19.11.2016г. – 70лв.

Банкови сметки за плащане на курса:

IBAN: BG61FINV91501015288619
BIC: FINVBGSF – Първа Инвестиционна Банка
Титуляр – Гергана Георгиева
Основание – Курс по радиестезия Пловдив

IBAN: BG81CECB97901025451103
BIC: CECBBGSF - Централна Кооперативна Банка
Титуляр – Гергана Георгиева
Основание – Курс по радиестезия Пловдив


Минимален брой участници за провеждане на курса – 10 човека, максимален брой участници – 15 човека.

град Пловдив, булевард Руски 46, зала "Шекина", ет. 3, СНЦ "Клуб Рейки в Пловдив"
 

Спонсори на Портал 12