Търси

Курс Калиграфско изписване в Studio 84 Art & Motion

Начало
13.02.2016 г. от: 13:30 ч.
Край
13.02.2016 г. от: 17:30 ч.
Организатор:Studio 84 Art & Motion
Имейл:artmotionstudio84@gmail.com
Курс Калиграфско изписване в Studio 84 Art & Motion

Калиграфия – изписването на буквените знаци като техника, като художествено майсторство, като изследване на емоционалното състояние на момента, като вид медитация и като път към себе си.

В курса по калиграфия участниците ще овладеят техниката на изписване под ръководството на опитен квалифициран преподавател художник. Ще изпишат собствено пожелание върху картичка, любим стих, текст или молитва. Ще се отдадат на творческия процес, на пътя и на изследването на емоцията, която води до сътворяването на красотата и съвършенството.

Преродавател – Антоанета Кисьова, художник, преподавател по стенопис и иконопис в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. 
Повече за Антоанета Кисьова.

Продължителност на курса - 12 часа, разпределени в 3 модула от по 4 часа в три последователни съботи - 30.01, 6.02, 13.02
Събота - 13.30 - 17.30

Цена - 120 лв. с включени материали.
Цена единично посещение - 50 лв. /при наличие на място в групата/

Програма на курса 
1. Запознаване с историята на калиграфията - европейска, азиатска и арабска. 
2. Запознаване с основните материали, средства и повърхности. Първи опити.
3. Запознаване с европейските калиграфски видове писане. 
4. Манускриптен текст - композиция и особености.
5. Бързопис. Основни буквени групи. Практика.
6. Заглавни букви. Видове. Личната буква. 
7. Вязь. 
8. Орнаментът в калиграфията. Видове решения. 
9. Композиране на калиграфски проект.

За записване:
тел. 0888 530 894
или
artmotionstudio84@gmail.com
Studio 84 Art & Motion

град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 84

 

Спонсори на Портал 12