Търси

Публикации / Корона - символ

7 езера и Млечния път
28.09.2020 г.
2467

Царството на Духа е Абсолютна и безусловна потенциалност

Чистият, Безформеният, Несътвореният, Съществуващият сам по Себе си, Безмълвният, Неподвижният свръхсъзнателен Дух, обладаващ в Своята височайша част, единственият Божествен атрибут, който може да се изрази така: Абсолютна и безусловна потенциалност
Виж повече

Портал12 TV /Корона - символ

Събития /Корона - символ

Фоторазкази / Корона - символ

Спонсори на Портал 12