Търси

Публикации / Какъв е смисълът на живота?

съзерцание и духовно развитие
30.07.2021 г.
2830
2

Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно

Несъмнено един ден хората ще гледат с пренебрежение към мрачния и безутешен материалистически светоглд на днешното човечество; занапред те ще знаят много повече за духовния свят, скрит зад завесата на външния сетивен свят
Виж повече
Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно
16.05.2018 г.
5088

Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно

Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно, защото той е човек в истиснкия смисъл на думата, само поради обстоятелството, че за него спорят и воюват силите на духовния свят. Днешния човек трябва да изгради най-после представа за своето истинско достойнство, за своето космическо достойнство.
Виж повече

Портал12 TV /Какъв е смисълът на живота?

Събития /Какъв е смисълът на живота?

Фоторазкази / Какъв е смисълът на живота?

Спонсори на Портал 12