Какво стои зад понятието - Екологията на духа, като стъпало в духовното развитие?

11.01.2019 г.
7762
Добавена от: Таня Борисова
Какво съдържание влагаме в това понятие: само за себе си то ни води към светлината на здравия начин на живот. Но, какво стои и зад него в дълбочина, а не на повърхността.

Екологията на духа е нашата вътрешна хигиена и профилактика. Така както ежедневно се грижим за нашето тяло и неговата чистота, така ежедневно следва да полагаме грижа и за чистотата на нашата Душа и Дух.

Поддържането на чистотата вътре в нас ни помага да развиваме духовното начало в нас с цел преодоляване на неговата низша природа и пробуждане на Божествената му същност, на Божия образ и подобие, заложени у всекиго от нас. В този смисъл екологията на духа е и неразделна част от пътя към съвършенството, т. е. към Твореца.

Понеже мислите и чувствата в по-фините над материалния светове са също толкова реални, колкото и материалните обекти, предметите, веществените образувания в познатия ни физически свят. Те – нашите мисли, чувства, емоции, страсти и желания – представляват живи сили и енергии, които притежават свойството да изграждат и да разрушават. В скалата на тяхната градация като най-извисени строителни, конструктивни сили първо място заемат проявленията на висшето космическо или Божествено съзнание, Божествената мисъл и Божествената Любов. Тези висши строителни сили и енергии толкова по-цялостно се проектират във всяко живо същество и толкова по-пълно се проявяват чрез него, колкото то е от по-висока степен на духовна еволюция и колкото по-голямо индивидуално съвършенство то е постигнало.

Една от най-важните характеристики на подобна извисеност, която същевременно съгражда най-ярка и красива екологична картина на духа, е Животът за Цялото. Този извънредно широк по мащабите си тематичен кръг кореспондира с редица мирогледни въпроси, включително и с дирята, която всеки човек оставя след себе си след напускането на този свят на изпитанията и страданието.  И за да осъзнаем ролята на всеки човек като индивидуалност в колективния живот на човечеството като единен организъм, като общност на разума, ще си послужим отново с идеите на великия духовен Учител Петър Дънов у нас:
Всичките хора съставляват един колективен организъм, както едно дърво. И всеки един от вас трябва да знае де е турен. Някой клон е на изток, някой на запад, на юг или на север. После някой клон е голям, а друг – малък. И хората зависят едни от други, защото са части на един и същ космичен организъм. Всеки човек е важен за тебе, защото Божествените сокове на цялото дърво се вливат в тебе. Големите клони са важни за малките и обратно, понеже Божието благословение, което е отгоре, се предава на големите клони чрез малките, а Божието благословение, което иде отдолу, се предава от големите на малките. Така че в един случай ти ще бъдеш полезен на някого, а в друг случай той ще бъде полезен на тебе. Щом се отделят клоните от дървото, те губят значение. Така че, като сте клони на дървото, трябва да си помагате.” И още: “Работете за Цялото, за да приемете енергиите на Цялото в себе си! ...Никой не живее за себе си. Никой не се ражда за себе си. Никой не умира за себе си. Човек мисли, че живее за себе си. Няма същество, което да не служи на живота.
 
Тези разсъждения са свързани с водещата теза в проповедта на всички велики Учители на човечеството, за която неведнъж споменаваме дотук –Единството на Живота, включително единството на хората като братя по дух.

Ако за жалост сме се отклонили от пътя (което става далеч по-често, отколкото бихме искали или отколкото си мислим), тогава се налага да бъдем подложени на лечение. Екологията на духа предлага разнообразни методи и в тази насока. Един от възловите между тях е вярата. За този вид духовно лечение Учителят споделя:
 
Има много начини за лекуване. Един от тях е Вярата. Ако вярваш, ще оздравееш.
Комплексното лечение на тяло и дух изисква и комплексни мерки. Водещата роля измежду тях принадлежи на цялостната промяна в начина на живот:

"Да се лекуваш по Божествен начин, това значи да измениш живота си, да водиш чист и свят живот” , казва Учителят Петър Дънов. А това означава, на първо място, да ликвидираш с миналото, с неговия тежък  - понякога непосилен товар, за да можеш да градиш на чисто, от начало.

Няма и не може да има действително и ефективно духовно развитие – и съответно екология на духа, – ако търсещият по духовния Път не усвои Божествения принцип на Мъдростта.
Наред с мъдростта като жизнен принцип и приложение “екологично чистият” духом човек притежава и още едно качество, кореспондиращо с Божествеността – милосърдието. Учителят Петър Дънов говори много за милосърдието  и разкрива неговите неподозирани терапевтични достойнства:
Само милосърдието е в състояние да въздейства на човешкия егоизъм. Колкото и да е гениален, човек неизбежно ще мине през двата полюса на живота: егоизъм и милосърдие.  

И така, екологията на духа  може да бъде възприета като важно стъпало по Пътя към съвършенството.
* В статията са използвани материали на доц. Константин Златев
Таня Борисова Таня Борисова
Таня Борисова е създател на онлайн платформата Портал12. Автор на множество текстове и видео материали по темите за личностното израстване, духовното развитие и призванието на човек. "Портал12 е израз на нашата вяра в личната и колективна отговорност за важната роля на България в развитието на нов тип мислене през след...
Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай