Търси

Как се финансира НПО

Начало
23.01.2016 г. от: 09:00 ч.
Край
23.01.2016 г. от: 18:00 ч.
Организатор:Фабрика 360
Имейл: info@fabrica360.eu
Когато човек, или по-скоро група от хора искат да реализират идеи с обществено полезна насоченост и да създадат неправителствена организация за тази цел, обикновено една от първите спирачки е финансирането. Това обучение ще осветли механизмите за финансиране извън европейските фондове, различни програми за безвъзмездна финансова помощ, донори, държавна зависимост. Ще се говори за финансова независимост, fundraising, crowdfunding и КСО, стопанска дейност.

Програмата е наситена с много примери от практиката. Ще се пробват някои практически модели, информация от кухнята. Всеки да носи лаптоп и една доза забавление със себе си!

Подходящо за неправителствени организации (и всякакви видове организации, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ), граждански обединения, неформални групи и физически лица.

ПРОГРАМА

09:00 - Регистрация

09:30 - Сесия I – Как се финансират НПО?
Какво е фъндрейзинг – дефиниция; тенденции; форми
Фъндрейзинг микс – финансова устойчивост
Практика и примери

11:30 - Сесия I – продължение
Изработване на план за набиране на средства 
Практика и примери

12:30 - Сесия I – продължение
Дарителски нагласи в България - как да ги използваме пълноценно?
Практика и примери

14:30 - Сесия IІ – Корпоративна социална отговорност
Концепция и Българската мрежа за корпоративна социална отговорност

15:50 - Сесия III – Краудфъндинг
Възможности, предизвикателства и приложение в България
Практика и примери

16.30 - Сесия ІV – Стопанска дейност на НПО

Дискусия върху приложението на нормативната уредба и примери от практиката. Обсъждане на конкретни казуси на участниците

17:30 Финална сесия – Митове срещу истини
Дискусии и Въпроси и отговори

18:00 - Край на обучението


Лектори: 
Теодора Иванова-Вълева, експерт в Институт "Отворено общество", пряко отговарящ за дизайна, разработката и управление на проекти и програмен координатор на тематична област към програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на ЕИП Пространство. Притежава над 13 години опит в работа с проекти и познава добре спецификите, свързани с различните форми за набиране на финансови средства (fundraising), подготовка на проектни предложения и кандидатстване през различни донорски инструменти и програми и управление на грантови схеми и проекти в различен мащаб.

Силвия Милчева, юрист и консултант, завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски” с дългогодишен опит в работата на НПО сектора. Функционален експерт към Програма за развитие на съдебната система и консултант „Евроинтеграция” към община Горна Малина, София Област. Притежава опит и познания за специфичните аспекти на нормативната уредба в социалната сфера.

Специални гости:
Борис Колев е изпълнителен директор на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност (http://csr.bg/). В момента управлява група от компании в сферата на маркетинговите иновации и е едноличен собственик на JT International Group. Съосновател е на DigiMark, един от най-бързо развиващите се стартъп компании за 2013, с фокус в разработката на мобилен софтуер. Почетен президент е на „Българската Форумна Лига“ и е член в борда на директорите на „Mastermind Bulgaria” и още няколко нестопански организации в България. През 2007-ма година световното бизнес издание "Business Week Worldwide" позиционира Борис на 2-ро място сред "Най-успешните млади предприемачи в Европа". През 2011г. печели 2-ро място за наградата "Най-добър млад мениджър на България". През 2013г. попада в първата класация „30 под 30“ на младите лидери с най-голям потенциал в страната според списание Forbes. Междувременно се занимава с развитие на социални проекти и е бизнес консултант, ментор и гост лектор в български и чужди висши училища по теми като Предприемачество и Социален Бизнес.

Цена: 105 лв. до 8 януари и 120 лв. от 9 януари. Цената е крайна и ДДС не се начислява (чл.113, ал.9 от ЗДДС)

Втори и всеки следващ участник от една и съща организация, както и участници от предишни обучения на Фабрика 360 получават 20% отстъпка от редовната цена. Пишете ни на info@fabrica360.eu, за да ви бъде предоставен код за отстъпката.

Цената включва: Целодневно обучение, кафе паузи, обяд и материали. На всички преминали обучението, се предоставят сертификати за участие.

Краен срок за записване - 21 януари 2016!
Местата са ограничени!


град София, Културен център G8, ул. Уилям Гладстон 8

 

Спонсори на Портал 12