Търси

КРЪГ - първа дискусия с Асоциация Онгъл. Свещените места на памет в сeло Дряново

Начало
22.03.2016 г. от: 19:00 ч.
Край
22.03.2016 г. от: 21:00 ч.
Организатор:Фабрика за Идеи
Имейл:ideasfactory.bg@gmail.com
КРЪГът е вълшебна и обединяваща форма. Фабрика за Идеи обича да образува много кръгове общности с много допирни точки помежду си.

От 22 март Фабриката съвместно с Асоциация Онгъл, позната ви от Резиденция Баба, дава очертанията на един нов КРЪГ - ежемесечни срещи дискусии, свързани с културното ни наследство и новите начини да се вгледаме в него.

Първата среща е посветена на свещените места на памет в землището на среднородопското село Дряново - едно от селата, част от Резиденция Баба 2015. Повод да се насочим към тази тема са усилията около кампанията за запис на диск с песни на Дряновските Баби! 
Щрак тук - http://bit.ly/1WnHJIr

Любимите ни онгълци - доц. д-р Константин Рангочев и дфн Rossen Malchev - ще ни разкажат за създаването и сегашната функция на сакралното средище „Герге” в с. Дряново.

Официално, дискусията е част от Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” - дейност на Асоциация Онгъл. Основан е през 1988 във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” и цели поддържане на академичните традиции за общуване между млади хора от университетски и неформални общности в България и чужбина.

Единствено ви молим да заявите присъствие предварително на ideasfactory.bg@gmail.com, защото фабричният ни дом е с ограничени размери;) Доскоро!

град София, ул. Проф.Никола Михайлов 12, Фабрика за идеи

 

Спонсори на Портал 12